<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PW4BKVC height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Kvalitetssikringssystemet hos Danish Crown er underlagt forskellige krav både fra danske myndigheder og vores danske og udenlandske kunder, som omfatter de største og væsentligste detailhandlere i Europa. Vi er BRC-AA certificeret i henhold til den engelske standard og er certificeret efter den tyske QS-standard. Vores kvalitetssystem bygger på HACCP-principperne, der jævnligt udbygges og revideres for at tilgodese skærpede og strengere kvalitetskrav fra kunder. I de tilfælde hvor BRC standarden, EU lovgivningen samt de til enhver tid gældende HACCP-regler ikke slår til, følges de internationale GMP-regler altid.

Danish Crown er USDA-certificerede og har dermed godkendelse til eksport til det amerikanske og canadiske marked – en meget eftertragtet godkendelse, som stiller høje krav til især hygiejne. Derudover er Danish Crown godkendt til en del andre lande – herunder Singapore, Sydafrika og Australien. Kontakt os for en snak om mulighederne for eksport til disse markeder.

Alle produkter gennemgår vores positive release kontrol – herudover fremsendes alle producerede batches til akkrediteret laboratorium for test. Vi har valgt at positive release for langt flere patogene bakterier end de nationale og internationale lovgivninger stiller krav om, på den måde kan vi altid garantere en høj fødevaresikkerhed.

Download BRC-AA

Download QS certificate

Fuld sporbarhed tilbage til råvaren

Danish Crowns kvalitetssikring tilgodeser sporbarhed på alle afsendte produkter og vi kan spore alle råvarer, ingredienser og primær emballage tilbage til leverandører.

DK-Foods produkter indeholder som udgangspunkt ikke allergener, dog med undtagelse af ganske få produkter.

Se information omkring allergener her
Kontrolrapporter er tilgængelige her

Vores kvalitetssikring og fleksibilitet gør det trygt at skifte leverandør

Vi anerkender, at det kan være forbundet med en vis risiko at skifte leverandør. Vores høje fødevaresikkerhed, ensartede produktkvalitet og konkurrencedygtige priser skaber et godt udgangspunkt for et fremtidigt samarbejde baseret på tillid, troværdighed og ordentlighed. 

Vil du vide mere?

Kvalitet er for Danish Crown det produkt, der er aftalt med kunden, så der altid opnås en optimal løsning for begge parter.

Kontakt kvalitetschef Lars Rønde for yderligere informationer enten via mail eller telefon.